Sygdom.

Syge børn i dagplejen

Syge børn modtages ikke i dagplejen – dels pga. den ekstra omsorg der er brug for når barnet er skidtmas og dels pga. smitte.
Sygdom kan være mange ting – hvis dit barn eksempelvis er forkølet og snottet kan det sikkert godt komme i dagpleje, MEN barnet skal kunne deltage i dagligdagen på lige fod med de andre børn, også selv om der ikke er feber.
Jeg er nødt til at understrege, at feber ikke er den eneste faktor for at være utilpas/syg! Børn er forskellige og nogle får feber ved det mindste, hvorimod andre små næsten aldrig har feber – men dog stadig er utilpasse!
Hvis barnet bliver sygt mens det er i dagplejen vil jeg kontakte jer telefonisk, hvorefter barnet skal afhentes hurtigst muligt.

Såfremt barnet er syg, gives besked senest kl. 08.30 samme dag.

Raskmelding skal ske dagen før barnet kommer igen og indenfor normal åbningstid.

Er barnet på lægeordineret medicin, og ellers er frisk og ikke klattet må det gerne komme i dagpleje. 
Hvis barnet skal smøres med en creme eller andet skal vi gøre dette. Børn på Panodil modtages IKKE i dagplejen da de, hvis der er behov for smertestillende medicin ikke er dagpleje klar. 

Barnet raskmeldes inden kl. 19. dagen før, af hensyn til planlægningen.
I kan se mere på denne hjemmeside, hvor de fleste børnesygedomme fremgår.

Facebook
Instagram